AdTracker

כל מה שרצית לדעת על ביצועי פרסומות

קצת רקע ומספרים

​​למעלה מ 1300 פרסומות בשנה

יותר מ 925 קמפיינים שונים כל שנה

מאות מותגים ועשרות אלפי מרואיינים

AdTracker הוא מחקר הפרסום הגדול והמקיף ביותר בישראל, שמאפשר לך ללמוד ולהבין טוב יותר את שוק הפרסום הישראלי ולנתח את ביצועי פרסומות, ענפים, מפרסמים ומותגים.

מחקר ה AdTracker מבוסס על מתודולוגיה ייחודית שפותחה ע"י חברת שילוב והוא מבוצע מדי שבוע, בקרב מדגם מייצג של האוכלוסיה היהודית בישראל. המחקר בוחן את ביצועי הפרסומות והחסויות העיקריות, ששודרו בשבוע שחלף בטלוויזיה ומאפשר הערכת ביצועיהן .

המחקר, ששלוש הפרסומות הזוכות בו, מופיעות כל שבוע בתוכנית של גיא פינס ("קקטוס הזהב"), מבוסס על מודל ומתודולוגיה ייחודית שפיתחה חברת שילוב ונתוניו נגישים למפרסמים, פירסומאים וגופים שונים בשוק הישראלי.

אז מה ניתן לקבל?

בסיס הנתונים של ה AdTracker מאפשר לנו להציע למפרסמים, פירסומאים וגופים שונים אחרים, מגוון שירותים, המאפשרים הבנה טובה יותר של ביצועי הפרסום השונים:

 • ניתוח ביצועי פרסומת או קמפיין

 • ניתוח ביצועי קטגוריות

 • השוואת ביצועים לאורך תקופות שונות

 • מעקב מתחרים

 • ניתוח היסטורי של ביצועים

 

כל זאת, תוך השוואה לבנצ'מארקים מסוגים שונים:

 • פרסומות מהתקופה האחרונה

 • ביחס לתקופת השידור

 • ביחס לקטגוריה ועוד

נתוני הפרסום הנאספים ב AdTracker זמינים במגוון פורמטים:

 • גישה למערכת Online

 • דוחות לסיכום ביצועי קמפיינים

 • דוחות "אד הוק" בהתאם לצרכי המזמין - מבוססים על מגוון ניתוחים בהתאם לצורך ולאפיון הספיפי.

קקטוס הזהב TV.jpg
קקטוס הזהב TV

קשת 12, חברת שילוב ואיגוד הפרסום הישראלי מציגות את הדירוג השבועי של הפרסומות הכי אפקטיביות שנצפו בטלוויזיה. הזוכים נקבעים על פי מדד מקצועי מיוחד שמדרג את ביצועי הפרסומות לפי זכירות, אטרקטיביות ותרומה למותג. במדגם משתתפים מאות אנשים ופעם בשבוע יחשפו השלושה שהגיעו למקומות הגבוהים ביותר.

הדירוג מבוסס על מחקר ה AdTracker ומדרג את הפרסומות הזוכות
מבין 20 הפרסומות הבולטות בשבוע שחלף. הדירוג של קקטוס הזהב TV מבוצע מאז יולי 2019 ברציפות ו3 הזוכים בו, מפורסמים כל שבוע בתוכנית של גיא פינס.

לאתר הזוכים בקקטוס הזהב TV באתר קשת

לקבלת פרטים נוספים 

תודה רבה!